Evo nas online!

Evo nas online!

Željeli smo proširiti priču naših meetupova, omogućiti pristup informacijama o predavačima, envetima i novim događajima svima koji i nisu na društvenim mrežama pa je izrada ovog weba bio logičan slijed u daljnjem razvoju zajednice. Cilj nam je prikazati Čakovec kroz pozitivne slike svega onoga što se tu dešava, pa i izvan okvira samih meetupova. Svi ovi meetupovi organiziraju se na volonterskoj, neprofitnoj bazi. Sve eventualne donacije ili prihodi bilo kakve vrste ići će direktno nazad u daljni razvoj zajednice, meetupova i edukacije. 

Za sad toliko. U sljedećoj objavi napravit ćemo recap posljednjih 3 mjeseci sa svim meetupovima i zbivanjima.