Pregled proteklih meetupova

Pregled proteklih meetupova

Kratki sažetak svih susreta koje smo organizirali ove godine i priče o tome kako i zašto smo to pokrenuli. Kako je sve počelo U posljednjem mjesecu 2022. godine naš CEO
Evo nas online!

Evo nas online!

Željeli smo proširiti priču naših meetupova, omogućiti pristup informacijama o predavačima, envetima i novim događajima svima koji i nisu na društvenim mrežama pa je izrada ovog weba bio logičan slijed